یعقوب عمامه پیچ

یعقوب عمامه پیچ 345 259 گالری تام

یعقوب عمامه پیچ
1325 ایران، تبریز

بیوگرافی

فارغ اتحصیل هنرستان میرک تبریز
دانشکده هنرهای زیبا
ورود به بوزآر پاریس ..
قبل از انقلاب ..
هیئات انتخاب برای نمایشگاه طراحی معاصر در موزه معاصر
تهران .. و داوری چند نمایشگاه دوسالانه فجر در فرهنگستان هنر

نمایشگاههای انفرادی در گالری گلستان ..
نمایشگاه جمعی ؛ درگالری افرند

بمناسبت سالگرد فردوسی و برخوردمعاصر به مضامین شاهنامه ..
باز نمایشگاه جمعی طراحی با هدایت وحظور استاد الخاص در گالری افرند….

سابقه بیش از ۳۵ سال تدریس در دانشگاه
عضو هیئت داوران دو سالانه ی نقاشی تهران ۱۳۹۱
عضو هیئت داوران جشنواره فجر ۱۳۹۲
دریافت مدرک دکترا از وزارت ارشاد اسلامی ۱۳۸۷
برگزاری بیش از ۱۵ نمایشگاه انفرادی و چندین نمایشگاه گروهی در ایران، فرانسه، کویت، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان

انتشارات

چاپ دو مقاله در روزنامه یاس نو و ویژه نامه گردون
مصاحبه در نشریه ی تندیس وماه نامه ی هفت
مصاحبه ی تلوزیونی درباره ی برگزاری دوسالانه جهان اسلام
همکاری در راه اندازی انجمن نقاشان ایران و فعالیت پیوسته در آن
اداره کلاس های طراحی و نقاشی آزاد از دوران دانشجویی تاکنون و به موازات آن تدریس رسمی در دانشکده های صدا و سیما، دانشگاه تهران (هنرهای زیبا)، دانشگاه آزاد و دانشگاه هنر

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.