1 دیدگاه برای مریم بکا – ترکیب مواد – ۳۱*۳۸
  1. محمدمهدی

    بینظره، جریان فکری موجود در اثر خارق العادست. آینده بسیار درخشانی در اننتظار این هنرمند است.

دیدگاه خود را بنویسید