نمایشگاه افتتاحیه

نمایشگاه افتتاحیه 420 192 گالری تام

نمایشگاه اول

گالری تام اولین نمایشگاه خود را با نمایش گروهی آثار ثمیلا امیرابراهیمی، طهمورث بهادرانی، علیرضا باقی، یعقوب عمامه‌پیچ، فریبا فرقدانی و پری حکیم آغاز کرد.
امیدواریم با همراهی شما عزیزان سهمی در ارتقا هنر اصفهان داشته باشیم.

هنرمندان:  ثمیلا امیرابراهیمی، طهمورث بهادرانی، علیرضا باقی، یعقوب عمامه‌پیچ، فریبا فرقدانی و پری حکیم

برگزار کنندگان : مجید فعال ، هاجر رهگذر
تاریخ برگزاری :
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷_ ۲۱ ادامه نمایشگاه تا ۱۰ تیرماه
روزهای تعطیل : سه شنبه ها و جمعه ها (بجز روز افتتاحیه)

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.