گالری تام

گالری تام در بهار ۱۳۹۸ با هدف ایجاد پلی میان هنرمند و مردم راه‌اندازی شده است. ما اینجا هستیم تا با فراهم کردن فضایی برای نمایش و فروش آثار هنری و آسان کردن مسیر ارائه‌ی آثار، خدمتی  در جهت گسترش فرهنگ هنردوستانه انجام دهیم.
تام به دنبال حلقه‌ی ارتباطی بین هنرمند و مخاطب و ایجاد فضایی سالم و سازنده در تلاش است تا بسترهای مناسبی برای تولید و عرضه‌ی آثار هنری فاخر فراهم کند.

tam-gallery-openning-exhibition01

گالری تام
اصفهان،خیابان حکیم نظامی،کوچه کلیسا وانک
روبه روی دانشگاه هنر

روزها و ساعات کاری
‌هر روز به‌جز سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
از ساعت ۴ تا 8 بعدازظهر.

گالری تام
اصفهان،خیابان حکیم نظامی،کوچه کلیسا وانک
روبه روی دانشگاه هنر

روزها و ساعات کاری
‌هر روز به‌جز سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
از ساعت ۴ تا 8 بعدازظهر.

© گالری تام 1398. طراحی شده توسط شاینا.