فریبا فرقدانی

فریبا فرقدانی 345 259 گالری تام

فریبا فرقدانی
ایران، اصفهان

بیوگرافی

  تحصیلات آکادمیک
1384 فوق ليسانس رشته نقاشي دانشگاه هنر تهران
1374 ليسانس رشته نقاشي دانشگاه آزاد تهران

جوايز
1386 شركت در مسابقه عكاسي انجمن عكاسان كانادا و منتخب براي عكس سايه ها
1378 شركت در دومين بي ينال مجسمه سازان ايران و برنده جايزه ويژه هيات داوران
1373 شركت در اولين جشنواره استاني فيلم و عكس كوثر و برنده جايزه در زمينه عكاسي

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌های انفرادی
1391 گالری هور تهران
1391 گالری تکش اصفهان
1390 گالری کلاسیک اصفهان
1388 گالري اعتماد تهران
1385 گالري اعتماد تهران
1380 گالري گلستان تهران
1379 گالري كلاسيك اصفهان
1376 گالري آريا تهران

 

نمایشگاه‌های گروهی
نمایشگاه گروهی از زنان نقاش ایران گالری ایوان تهران1397
1396 دهمين نمايشگاه هفت نگاه تهران
1391 سومین بی ینال مجسمه های شهری تهران
1391 دومین بی ینال مجسمه های شهری مشهد
1391 نمایشگاه نقاشان دهه ی 70. گالری تکش .اصفهان
1390 اکسپوی مجسمه سازی ایران .تهران
1389 نمایشگاه نقاشی معاصر اصفهان .موسسه فرهنگی هنری صبا .تهران
1388 نمايشگاه “ريسك در رنگ” گالري آران تهران
1387 نمايشگاه “ريسك در رنگ” در ekwc (مركز هنر و سراميك اروپا) هرتوگن بووش .هلند
1387 نمايشگاه نقاشي و مجسمه سازي گالري اعتماد. تهران
1385 نمايشگاه نقاشي و ويديوارت موزه هنرهاي معاصر اصفهان
1384 چهارمين بي ينا ل مجسمه سازي ايران . تهران
1381 نمايشگاه نقاشي موزه هنرهاي اصفهان
1381 سومين بي ينال مجسمه سازي ايران.تهران
1374 اولين بي ينال مجسمه سازي ايران .تهران

آثار نصب شده در شهر
1390 مجسمه پروانه ها در شهر. ارتفاع 4 متر .آهن . تهران
1384 تنديس انسان – فضا . ارتفاع 3 متر . برنز . تهران
1381 تنديس مادر . ارتفاع 4 متر . بتون . اصفهان
1387 اقامت هنري در ekwc (مركز هنر و سراميك اروپا ) هرتوگن بووش –هلند
از 1386 تدریس در دانشگاه های هنر بزرگمهرو سپهر.اصفهان

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.