نگین جواهری

نگین جواهری 345 259 گالری تام

نگین جواهری
۱۳۶۱ بروجرد.ایران

بیوگرافی

تحصیلات

۱۳۸۸ کارشناسی طراحی فرش دانشگاه هنر ومعماری یزد

۱۳۸۲ کاردانی گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

نمایشگاه های گروهی

۱۳۹۲نمایشگاه نقاشی گالری شلمان .تهران.ایران

۱۳۹۳نمایشگاه نقاشی گالری ماه مهر .تهران.ایران

۱۳۹۵نمایشگاه نقاشی “دو دقیقه به نیمه شب” گالری دید .تهران.ایران

۱۳۹۷نمایشگاه نقاشی “مقطع”گالری لیبل قرمز از مجموعه هنری تیرتا.کلمبو.سریلانکا

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.