نمایشگاه هم‌زمانی هم‌مکانی

نمایشگاه هم‌زمانی هم‌مکانی 1170 580 گالری تام

نمایشگاه سوم – هم‌زمانی هم‌مکانی

سومین نمایشگاه گالری تام با عنوان «هم مکانی، هم زمانی» در شهریورماه برگزار شد.

تاریخ برگزاری : جمعه ۸ شهریورماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۷_ ۲۱ ادامه نمایشگاه تا ۲۵ شهریورماه
روزهای تعطیل : سه شنبه ها و جمعه ها (بجز روز افتتاحیه)

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.