میلاد غلامی

میلاد غلامی 345 259 گالری تام

میلاد غلامی
۱۳۷۳ ایران، لرستان

بیوگرافی

نام : میلاد
نام خانوادگی : غلامی
متولد 1373 لرستان

دیپلم هنر از هنرستان هنرهای زیبا اصفهان 1392
فارغ التحصیل دانشگاه هنر اصفهان؛ رشته نقاشی 1397

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه گروهی دانشگاه هنراصفهان در نگارخانه رشد
1395
نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری سیحون 1398

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.