مهران سالاری

مهران سالاری 345 259 گالری تام

مهران سالاری

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۰ منوجان

کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر اصفهان

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه انفرادی گالری متن -اصفهان ۹۷

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.