مصاحبه غزال زارع با قادرمنصوری

مصاحبه غزال زارع با قادرمنصوری

مصاحبه غزال زارع با قادرمنصوری 1080 1080 گالری تام

با سلام از این گفتگوی دونفره بسیار خوش حالم

غزال/ از منظرشما، امروزه در فضای معاصر ایران، هنر چه جایگاهی پیدا کرده است ؟

قادر/ سلام، این خرسندی متقابل است

به نظرم گسترش فعالیت گالری ها در تهران، شروع فعالیت های جدی در مراکزی غیر از پایتخت، برگزاری رویدادهای خارج ازگالری و سهولت نمایش آثار به صورت مجازی باعث ارتقاء جایگاه هنر در جامعه ی امروز ایران شده است.

غزال/افت و خیزهای جامعه ایران و نوسان اقتصادی را چقدر بر هنر معاصر ایران موثر میبینید ؟

قادر/ هنرهم مانند هر زمینه ی دیگری ارتباط مستقیمی با نوسان اقتصادی جامعه دارد و دراقتصاد متزلزل ایران هنرمندان با آسیب های جدی روبرو هستند، واضح ترین مثالش عدم تناسب رشد تورم و قیمت آثار هنریست و متاسفانه نهادهای هنری قدرت لازم برای حفاظت از حقوق هنرمندان را ندارند.

 غزال/آیا هنرایران با وجود هنرمندان نوظهور ترقی کرده است یا خیر؟

قادر/به نظرم بله، به روند رو به رشد هنرمندان و هنردوستان در دوره ی حاضر خوش بینم.

 غزال/ با مهاجرت از پایتخت به شهر کوچک ،چه دغدغه ای از شما رفع شد؟اساسا این تغییر جغرافیایی چه دستاوردی در اجرای آثار شما همراه داشت ؟آیا در این جابه جایی هنوز مصم و خوش بین به این     روند کار هستید ؟

قادر/ در حال حاضر در خیاو ( زادگاهم) زمان بیشتری برای مطالعه، نقاشی و سامان دادن به ذهنم دارم. فضای تصویری آثارم ریشه گرفته از همین محیط و اجتماع است، پس به نوعی این مهاجرت برای من زیستن در بطن منابع تصویری ام محسوب می شود. درک و دریافتم از زندگی، نقاشی و جامعه در اینجا شکل منسجم تری به خود گرفته و نسبت به این روند آگاه و خوش بینم.

غزال/چنان چه گالری،موزه و نهادهای هنری نباشند ،برای نمایش آثار خود چه راهی را پیش می گیرید ؟

قادر/ به کیفیت مخاطب اعتقاد دارم، اینکه ممکن است در استودیو شخصی ام نمایش کوچکی برای افراد محدودی داشته باشم. از نظر من هر فرد رسانه ای قدرتمند محسوب می شود و اگر قرار بر انتقال و تاثیر نقاشی از طریق افراد باشد، به واسطه ی چند مخاطب آگاه هم می تواند اتفاق بیفتد. همچنین قدرت بی حد و مرز رسانه های مجازی را برای نمایش آثار برای مخاطب وسیع تر مناسب میبینم.

 غزال/به نظر شما،محیا بودن شرایط اجتماعی چقدرموثر در عرضه و تقاضا یک اثر هنری هستند؟

قادر/ یک جامعه ی پیشرفته در وسعت بیشتر و کیفیت بالاتری آثار هنری را در خود می پرورد. و همچنین برنامه ی نهادها و دولت ها برای رشد تولید و تقاضای آثار هنری مانند معافیت های مالیاتی و تخصیص بودجه های مناسب برای حمایت از هنرمندان و برقراری ارتباطی موثربین مردم و آثار هنری می تواند بسیار موثر باشد.

غزال/چقدر بر کنش های متقابل عاملان هنر و هنرمند اعتقاد و اعتماد دارید ؟

قادر/ به نظرم در یک ساختار سالم و مشخص می تواند کارآمد باشد؛ کار هنری در وهله اول عملی فرهنگی محسوب می شود پس انتظار می رود عاملان هنر در رابطه با هنرمند اولویت های همسانی داشته باشند. علیرغم اینکه در این ساختار منافع مشترک است اگر سازوکارها منصفانه نباشد معمولا هنرمندان شرایط آسیب پذیرتری خواهند داشت.

 غزال/ چه ارتباطی را میان منافع اجتماعی و تولیدات هنری میبینید؟

قادر/ به نظرم استقبال از تولیدات هنری، سرمایه گذاری روی رشد فکری و اخلاقی جامعه است.

 غزال/ دغدغه شما نسبت به نمایش و توسعه هویت فردی چگونه است ؟هرچند طبیعت منسجم در آثار شما،مانند یک الگوی اجتماعی با متغیرهای گوناگون است .

قادر/ برای من نقاشی ابزاری برای درک و دریافت و ثبت استعاری آن چیزیست که بر ما می گذرد. نقاش نسبت به مسائل پیرامونش نمی تواند بی تفاوت باشد؛ و این حساسیت در آثار به صورت های مختلف بروز می کند. جای دادن نشانه ها و ارجاعات در بطن آثار شیوه ی مورد علاقه ی من است؛ نشانه هایی ریشه گرفته از تاریخ هنر، زندگی و انسان هایی که در یک نظام به هم پیوسته زندگی را سپری می کنند.

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.