مرجان حبیبیان

مرجان حبیبیان 345 259 گالری تام

مرجان حبیبیان
تهران

بیوگرافی

تحصیلات

2004 – 2006 دانشگاه ازاد هنرو معماری تهران مرکز ،کارشناسیارشد  نقاشی

1992 – 1996دانشگاه ازاد هنرو معماری تهران مرکز ، کارشناسی  نقاشی

1985 – 1989 دبیرستان هفده شهریور ،  “دیپلم گرافیک”

 نمایشگاه های انفرادی:

“2020نوزده” آنلاین ، گالری اکنون ، اصفهان  ایران

2019 گالری رایت باوور “تصویر زن ” ، بیرکفلد ، اتریش –

2019 چطور میتونه باشه  ” تصویر زن” ، گالری کوور اورت ، گراتس ، اتریش

2018 گالری  دوازده اتلیه” خط ابی” ، گراتس ، اتریش

2017 “وطن” فرسال سنت لئونارد ،گراتس، اتریش

2016 “اسمان یکیست” فرسال لیبنا ، گراتس ، اتریش

2016 ”  ضربان قلب” وبرهاوس وایتس ، اتریش

2013 “ضربانقلب”  مرکز فرانسه عمان ، مسقط ،  عمان

 2006 ، گالری هنری تاجور  کرج ، تهران ، ایران

نمایشگاههای گروهی

بیش از پنجاه و یک نمایشگاه در کشورهای ،ایران، عمان، اتریش، سریلانکا، لندن، بروکسل، سوئد و امریکا

امتیاز هنری

دریافت امتیاز هزینه چاپ کاتالوک از مرکز دولتی فرهنگی استان اشتایرمارک اتریش

جوایز

 2008برنده جایزه چهارمین جشنواره هنری المپیک

2008برنده جایزه  چهارمین جشنواره پارا المپیک

2000برنده جایزه بین المللی وینزور نیوتون

کلکسیون

یک اثر در موزه شل شهر گراتس ،اتریش

یک اثر در کلکسون هنری شهر وایتس، اتریش

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.