محسن جمالی نیک

محسن جمالی نیک 345 295 گالری تام

محسن جمالی نیک
۱۳۵8 تهران

بیوگرافی

فارغ التحصیل جهاد دانشگاهی هنر(رشته نقاشی)1385

‎عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

‎نمایشگاه انفرادی:

‎بکت در ارغوان شرقی – گالری هما تهران1386

‎ازمبانی تا مفاهیم – گالری آو تهران1387

‎فاجعه هزاره – گالری توتال ارت دبی1387

‎از مفاهیم تا معانی – گالری ایکس وی ای دبی1387

‎اینه های معاصر –تصادف در بزرگراه معاصر – گالری اعتماد تهران1388

‎نبرد گودوها گالری آن تهران 1390

‎نیش و نوش گالری آن تهران 1391

‎نظر آباد گالری آن تهران2 139

سيبور گالري آن تهران 1393

نوش افرين و دُمِ شير 1394

بَرينِ بي ما گالري ايرانشهر تهران1395

دروغ دلاویز نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری کاما لندن ۲۰۱۹

سوسپانسیون گالری کاما تهران۲۰۱۹

گالری دانژه سمنان ۲۰۱۹

نمایشگاه های گروهی از سال 2005-2010

‎گالری هما 2 –گالری گلستان صد اثر2-گالری ماه 50 نقاش

‎–گالری دی-گالری ماه مهر-گالری لاله-گالری جلوه کرج-گالری توتال ارت دبی-

‎دانشگاه وست مینستر لندن (خلیج فارس)-

‎خانه هنرمندان ایران بیش از چند نمایشگاه گروهی به همراه (انجمن هنرمندان نقاش ایران)

‎حضور در چند دوره فروش بزرگ سال (کاخ موزه سعد اباد)(نیاوران)(خانه هنرمندان)

‎هفت نگاه –گالری نیاوران-گالری پردیس ملت

‎برگزیده نمایشگاه گروهی و برگزار کننده نمایشگاه (منتخب دانشجویان جهاد دانشگاهی هنر –گالری ارسباران تهران)

‎حضور در نمایشگاه گروهی نقاشان کرج و برگزار کننده (گالری جلوه کرج)

‎باید این جام گردد شکسته حضور در نمایشگاه و برگزار کننده (گالری لاله تهران)

‎طبیعت در هنر شرق گالری صبا تهران

‎دوسالانه ها:

‎سومین دوسالانه نقاشی معاصر 2008 پکن –چین

‎فاین ارت المپیک 2009 پکن –چین

‎چهارمین دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام-گالری صبا تهران

‎حضور در نمایشگاهی با عنوان خلیج فارس (دانشگاه وست مینستر لندن)

‎منتخب اعضای انجمن هنرمندان ایران موزه هنرهای معاصر اصفهان 1390

‎فصل اول اعضای پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان 1390

‎هفت نگاه نیاوران 1391

‎حضور در حراج اثار هنری ارت کوریال پاریس2009

‎مجیک پرشیا دبی یاس هتل 2010

‎نمایشگاهی به همراه شاپور پویان منصور رفیع در گالری توتال ارت دبی2010

‎نمایشگاه نوشته های روی بوم به همراه فریدون او-فریدون امیدی-حسین زنده رودی-شهلا حسینی و…..گالری توتال ارت دبی 2010

‎شرکت در حراجی اثار هنری جام کویت -2011

‎اولین حراج آثار ایرانی گالری شیرین تهران 1390

‎نمایشگاه از گذشته تا فردا گالری دی تهران 1392

‎نمایشگاه گروهی نقاشی گالری شیلا تهران 1392

‎هیروشیما موزه قصر تهران 1392

‎پیکان گالری آن تهران 1392

‎نمایشگاه نوروزی گالری آن تهران 1392

نمایشگاه گروهی پاسپورت گالری ژاله ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی باغ موزه قصر از طرف گالری دانژه سمنان۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی نقاشی موزه دیدی سنتر ایزد شهر از طرف گالری دانژه سمنان۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی گالری خط سفید۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی گالری کاما لندن۲۰۱۸

نمایشگاه عکس مجسمه نقاشی موزه گالری دیدی مازندران ۲۰۱۹

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.