قادر منصوری

قادر منصوری 345 295 گالری تام

قادر منصوری
۱۳70 اردبیل.ایران

بیوگرافی

مدرس طراحی و نقاشی

دانشگاه تهران، موسسه ی هنر و معماری پارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیاو 1392-1397

تحصیلات:

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنرتهران، 1396

کارشناسی نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1393

…………………………………………………………………………………

منتخبی از نمایشگاه ها و جوایز:

نمایشگاه گروهی طراحی “از خیاو”، گالری نگر، تهران، 1399

نمایشگاه گروهی نقاشی” ققنوس”، گالری نگر، تهران، 1399

نمایشگاه گروهی چند رسانه ای ” یک مقابل یک”، گالری تام، اصفهان، 1398

نمایشگاه گروهی طراحی” فیگوراتیو”، خانه ی هنرمندان ایران، تهران، 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی، نقاشان معاصر اردبیل، گالری لاله، تهران، 1398

رتبه ی برتر دومین جشنواره ی نقاشی ژکال، تهران، 1396

، مکزیک، 1396“FINI”جزو منتخبین نهایی فستیوال بین المللی تصویر

نمایشگاه گروهی نقاشی” رویاهایی که می آیند”، گالری هپتا، تهران، 1396

، لس آنجلس، 1395Eye Spy با عنوان New Wight Galleryنمایشگاه منتخبین دوسالانه ی

برگزیده ی بیست و دومین جشنواره ی هنرهای تجسمی جوانان در بخش طراحی، نیشابور، 1394

برگزیده ی اولین دوسالانه ی طراحی” نقاشان امروز”، تهران، 1394

منتخب آثار نمایشگاهی اولین دوسالانه ی نقاشی” نقاشان امروز، تهران، 1394

منتخب آثار نمایشگاهی” ، اولین نمایشگاه چاپ دستی، گالری سفارت ساحل عاج، تهران، 1394

نمایشگاه گروهی نقاشی “سرزمین هیچ کجا، گالری 26، تهران، 1395

نمایشگاه گروهی نقاشی “در پرده” ، گالری هپتا، تهران، 1395

نمایشگاه گروهی نقاشی “طبیعت “،گالری لاله، تهران،1393

شرکت درنمایشگاه گروهی” نقاشیهای کوچک”، گالری آریا، تهران،1393

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.