فروش سالانه | Annual Sale

نمایشگاه گروهی آنلاین

13 تا 25 اسفند ماه 1399

به انتخاب هیئت محترم  داوران

برای دیدن تصویر کامل و مشخصات هر اثر روی آن کلیک کنید. 

for more info please click on Artworks

گالری تام
اصفهان،خیابان حکیم نظامی،کوچه کلیسا وانک
روبه روی دانشگاه هنر

روزها و ساعت های کاری
‌هر روز به‌جز سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
از ساعت 4 تا 8 شب

گالری تام
اصفهان،خیابان حکیم نظامی،کوچه کلیسا وانک
روبه روی دانشگاه هنر

روزها و ساعت های کاری
‌هر روز به‌جز سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
از ساعت 4 تا 8 شب.

 گالری تام 1398. طراحی شده توسط شاینا ©