فراخوان هنری

فراخوان هنری

فراخوان هنری 300 200 گالری تام

در آستانه‌ی سال نو، گالری تام، حراجی از آثار نیم میلیون تومانی برگزار می‌کند.
حراج آثار هنری در گالری تام، در تاریخ ۹ اسفندماه برگزار می‌شود.

اگر شما به‌عنوان یک هنرمند، تمایل دارید آثارتان در این حراج به نمایش گذاشته شود، لطفا تا ۲۸ بهمن‌ماه، آثار خود را به گالری تحویل دهید.
شرایط شرکت در این حراجی به‌شرح زیر است:
تکنیک، ابعاد و موضوع آثار ارسالی آزاد است.
حداکثر آثار ارسالی هر هنرمند ۳ اثر است.
تمامی آثار پس از دریافت، داوری می‌شوند و در پایان از بین آثار ارسالی، تعدادی از آن‌ها به‌صورت منتخب در حراجی شرکت داده خواهد شد.
آثار در رشته‌های هنری اعم از نقاشی، طراحی، عکس، تصویرسازی، حجم و چاپ مورد قبول است.
آثار خود را همراه با مشخصات خود شامل اسم و شماره تماس، در محل گالری تحویل دهید یا به آدرس گالری ارسال کنید.
ساعات تحویل آثار به گالری: ۴ تا ۸ بعدازظهر

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.