سیما شاهمرادی

سیما شاهمرادی

سیما شاهمرادی 345 259 گالری تام

سیما شاهمرادی
1351 ایران، اصفهان

tam-gallery-exhibited-artist-Sima-Shahmoradi-pic-min

بیوگرافی

تحصیلات
کارشناسی نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان (پردیس)، 1375
کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر (تهران)، 1379

نمایشگاه‌ها


نمایشگاه انفرادی
طراحی (نارنج ها می رسند)گالری هما 1398
(رویای یک شب نیمه تابستان)گالری هما1397
(به گردن ماه )گالری هما 1394
نقاشی (آینه خانه)گالری هما1393
نقاشی (درخت زندگی)، گالری هفتان، تهران، 1391
نقاشی، گالری برگ، تهران، 1379
شرکت در دوسالانه نقاشی، تهران، 1374
شرکت در دو سالانه نقاشی تهران1390
نقاشی، گالری هنر نوین، اصفهان، 1373

نمایشگاه گروهی
نمایشگاه گروهی نقاشی، فرهنگسرای ارسباران، تهران، 1383

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.