ثمیلا امیر ابراهیمی

ثمیلا امیر ابراهیمی 345 259 گالری تام

ثمیلا امیرابراهیمی
1329 ایران، تهران

tam-gallery-exhibited-artist-samilla-amirebrahimi

بیوگرافی

تحصیلات
1351 – کارشناسی حقوق : دانشكده حقوق وعلوم سياسی، دانشگاه تهران 1352 – حكاكی روی فلز (كالكوگرافی) و چاپ دستی، “مدرسه عالی طراحی برای هنر و صنعت”، پاريس 1357 – کارشناسی هنرهای زيبا : “دانشكده هنرها وصنايع دستی كاليفرنيا”، اوكلند، كليفرنيا

نمایشگاه‌ها

 (1351 – 1397)نمایشگاه‌های انفرادی
برگزاری ۳۳ نمایشگاه انفرادی در ایران
شرکت در صد نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی، چاپ دستی در ایران و برخی کشورهای دیگر

انتشارات

1352-1397
انتشار بیش از هشتاد  مطلب و مقاله هنری (شامل تاليف، ترجمه، پژوهش و نقد) در نشريات و فصلنامه‌های مختلف هنری و فرهنگی

کتاب‌های نقاشی

*”سه كتاب” شامل:
– “به شاعر” كلاژ هاي عكس ، نقاشي و متن ، تهران، 1383، تهران، ناشر: مؤلف
– “هزارتو” كلاژ هاي عكس ، نقاشي و متن ، تهران، 1383 ، ناشر: مؤلف
-“چرخه‌ها‌” كلاژ هاي عكس ، نقاشي و متن ، تهران، 1385 ، ناشر: مؤلف

*۴ -“چهره ها و نقاب‌ها”: نقاشی‌های 1346تا 1352 – تابستان 1388، تهران، ناشر: مؤلف
*5 “شب‌ها و سایه‌‌ها”: نقاشی و متن، بهار 13۹۱، تهران، ناشر: مؤلف
* ۶ “باستانی‌ها” : مجسمه، چاپ دستی و کلاژ، تهران، بهمن ۱۳۹۵، ناشر: گالری ویستا

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.