آرزو طالبی

آرزو طالبی 345 259 گالری تام

آرزو طالبی
ایران، ١٣٧١

arezoo talebi

بیوگرافی

آرزوطالبي
 متولد ١٣٧١، ديپلم گرافيك از هنرستان هنرهاي زيبا
فارغ تحصيل كارشناسي و كارشناسي ارشد نقاشي از دانشگاه هنراصفهان

نمایشگاه‌ها

شركت در  نمايشگاه پذيرفته شدگان هفتمين دوسالانه دامونفر در سينما گالري پرديس تهران، اسفند ٩٧
شركت در نمايشگاه گروهي نقاشي در فرهنگ سراي گلستان تهران، آبان ١٣٩٧
 شركت در نمايشگاه گروهي عكس مفهومي در گالري ايسو آمل، شهريور ١٣٩٦
برگزاري نمايشگاه انفرادي عكس و اينستاليشن در گالري متن اصفهان، مرداد ١٣٩٦
شركت در نمايشگاه گروهي طراحان معاصر اصفهان در گالري سايان، تير ١٣٩٦
شركت در نمايشگاه گروهي هنرمندان ايراني در Fonderia Delle Arti رم(ايتاليا)، خرداد ١٣٩٦
 برگزاري نمايشگاه انفرادي ميكس مديا در گالري نگاه تهران، اسفند ١٣٩٥
 شركت در نمايشگاه گروهي پذيرفته شدگان ششمين دوسالانه دامونفر در سينماگالري پرديس تهران، بهمن ١٣٩٥
 شركت در نمايشگاه گروهي دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان در فرهنگسراي رشد اصفهان، ارديبهشت ١٣٩٥
شركت در نمايشگاه گروهي نقاشي در گالري صبا(فرهنگستان هنر) تهران، ارديبهشت ١٣٩٥
 برگزاري نمايشگاه انفرادي طراحي در گالري اكنون اصفهان، آبان ١٣٩٤

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.